Poradnik

Menu

Nawigacja

Wyszukiwarka

Kategorie

Załatwianie spraw w KWP w Katowicach

Opiniowanie projektów zmiany organizacji ruchuKARTA USŁUGI

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Nr: Rej.ku-14/2015/Rd

Data zatwierdzenia: 10.01.2020

Opiniowanie projektów zmiany organizacji ruchu

Co przygotować?

  1. Wypełniony formularz wniosku w sprawie zaopiniowania projektu organizacji ruchu.
  2. Dokumentację projektową zgodną z § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (jeden egzemplarz).

Ile czasu to zajmie?

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

Ile to kosztuje?

Brak opłat.

Jakie są terminy?

Wniosek można złożyć w dowolnym czasie w zależności od potrzeby.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19: w Recepcji (w godz. 7.00–17.00) lub pocztą na adres: Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice. 

Jak to zrobić?

  1. Pobrać formularz wniosku. Formularz wniosku w sprawie zaopiniowania organizacji ruchu.

  2. Wypełnić formularz wniosku.

  3. Złożyć formularz wniosku wraz z dokumentacją projektową osobiście lub pocztą.

  4. Odebrać opinię osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty (zostanie przesłana na adres wskazany we wniosku.

Jaka jest podstawa prawna usługi?

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

do góry